Only available in Finnish

Palvelun kuvaus

A+ on hajautettu sähköinen opiskelualusta ja kurssinhallintajärjestelmä. Järjestelmän käyttäjiä ovat opiskelijat ja opettajat.

A+:n avulla opettajat voivat hallinnoida kursseja ja kursseihin liittyviä harjoituksia. Lisäksi A+ mahdollistaa ulkoisissa järjestelmissä olevien harjoitustehtävien liittämisen kurssille ilman, että ulkoisiin järjestelmiin joudutaan konfiguroimaan tai tallentamaan kurssiin liittyviä tietoja, kuten tehtävien palauttamiseen liittyviä määräaikoja tai opiskelijoiden henkilötietoja.

Opiskelijat käyttävät järjestelmää ensisijaisesti kurssiin liittyvien tehtävien palauttamiseen ja tehtävistä saadun palautteen tarkasteluun.

Tietosuojaseloste

Yhdistetty rekisteriseloste- ja informointiasiakirja

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Rekisterin nimi
A+ käyttäjärekisteri
Rekisterinpitäjä
Aalto Yliopisto, Tietotekniikan laitos
PL 15400
00076 AALTO
Rekisteriasioita hoitava henkilö
Otto Seppälä
https://people.aalto.fi/otto_seppala
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään opiskelijoille ja opettajille tarjotun palvelun käyttöoikeuksien hallintaan, palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen, opintosuoritusten kirjaamiseen ja opetuksen kehittämiseen. Lisäksi henkilötietoja käytetään palvelimen ja tietoliikenteen kapasiteetin seurantaan, teknisten ongelmien ja väärinkäytösten selvittämiseen sekä palvelun edelleenkehittämiseksi.
Käsiteltävät henkilötiedot
Käyttäjän perustiedot:
Käyttäjän nimi, käyttäjätunnus, opiskelijanumero, sähköpostiosoite, kieli ja kotiorganisaatio noudetaan kotiorganisaatiosi suostumuksella aina, kun kirjaudut palveluun Aalto-tunnuksillasi.
Käytöstä syntyvät tiedot:
Käyttäjien palveluun lataamat tiedot, kuten käyttöliittymän kieliasetus ja tehtävien ratkaisujen palautukset ja niistä saatu palaute.
Käyttäjän koneelle tallennettavat tiedot
Palvelu tallettaa käyttäjän selaimelle käyttäjän tunnistamiseen ja käyttökokemuksen parantamiseen liittyvää tietoa. Käyttäjä voi halutessaan kieltää näiden tietojen tallentamisen estämällä evästeiden ja local-storage selain-tietokannan käytön selaimensa asetuksista. Tällöin palvelu ei kuitenkaan enää toimi täydellisesti.
Henkilötietojen säännönmukainen luovuttaminen
Kunkin kurssin opettajalla on pääsy oman kurssinsa opiskelijoiden tietoihin ja lisäksi kurssin opettaja voi määritellä (automaattiseen) arviointiin käytettäviä palveluita, jonne A+ välittää opiskelijoiden palauttamat harjoitustyöt ja joista A+ kerää harjoitustöihin liittyvän palautteen. Rekisteri ei välitä Aalto-login kirjautumisen yhteydessä kerättyjä henkilötietoja opettajan määrittelemiin Aallon ulkopuolisiin palveluihin tai muille kolmansille osapuolille.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on suojattu ulkopuolisilta asianmukaisilla teknisillä suojakeinoilla. Tietoverkossa siirrettäessä henkilötiedot on suojattu SSL-tekniikalla mikäli käyttäjä käyttää https-protokollaa. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.
Tarkastusoikeus
Tarkistaaksesi, mitä henkilötietoja sinusta on tallennettu, ota yhteys em. yhteyshenkilöön.
Virheellisten tietojen oikaisu
Ota yhteys kotiorganisaatioosi, mikäli kirjautumisen yhteydessä kotiorganisaatiostasi noudettavissa henkilötiedoissa on virheitä. Palvelun sinulta itseltäsi keräämät henkilötiedot oikaistaan ottamalla yhteys em. rekisteriasioita hoitavaan henkilöön.